רואה חשבון, בעל תואר ראשון בחשבונאות ומערכות מידע.

מתמחה במתן שירותים למגזר השלישי, מבקר מטעם רשם העמותות משנת 2009.

מבקר חברות מו"פ מספר שנים. מתמחה בהיבטים רבים בניהול פיננסי.