משרדנו עורך מדי שנה ביקורת על רשות מקומית בישראל.
הביקורת כוללת את הדוחות הבאים:

1. דוח כספי שנתי מבוקר

2. דוח ביקורת מפורט- ביקורת שנתית על התנהלות הרשות המקומית

3. דוח סקירה חצי שנתי

4. דוח מדדי ביצוע

לאחר בדיקתם ואישורם של הדוחות הם מופצים לרשות המקומית, למשרד הפנים ומבקר המדינה.

במסגרת אותו הסכם נערכות, בנוסף, ביקורות בתאגידים עירוניים (חברות, חל”צ ועמותות)

התאגידים העירוניים הינם בבעלות מלאה או חלקית של הרשות המקומית ותפקידם הענקת שירות לתושבים וקידום פרויקטים לתועלת הציבור.

למשרד ניסיון רב בביצוע ביקורת בשילטון המקומי על נושאיה השונים: שכר, גבייה, תביעות ועיקולים, נכסים ועוד.

שירותי הביקורת ניתנים על ידי עובדים מקצועיים המתמחים בתחום ראיית חשבון ומערכות מידע בשילוב תודעת שירות גבוהה למתן תוצר מיטבי ללקוח.