מאמרים

שאלות ותשובות

עמותות, מלכ"רים וחל"צים הינם מוסדות הפועלים ללא כוונת רווח, עליהם חלים חוקים, תקנות וכללי רגולציה שונים מתאגידים אחרים.
כל ארגון ללא מטרות רווח בעל מחזור כספי מעל 1,172,933 ש"ח חייב במינוי רואה חשבון מבקר.
כל ארגון ללא מטרות רווח בעל מחזור כספי מעל 10,000,000 ₪ בשנה חייב במינוי מבקר פנים.
על מנת לעמוד בכל הקריטריונים של עמותה לאורך כל תקופת קיומה, ישנה חשיבות רבה במינוי רואה חשבון מנוסה אשר ינהל את כל ענייניה החשבונאיים והפיננסיים של העמותה וילווה אותה באופן שוטף.
לפירמה ניסיון רב בליווי שוטף של עמותות ובתחום הביקורות הנערכות מטעם משרדי הממשלה.

השירות כולל בין היתר:

  • ביקורת ועריכת דוחות כספיים בהתאם לגילוי דעת 69 ותקן 5 המשולב.
  • ייעוץ שוטף למלכ”רים לצורך עמידה בדרישות החוק הרלוונטיות כגון: חוק העמותות, הוראות ניהול תקין, חוק הנאמנות וכד’.
  • ייעוץ בהכנת התקציב, תזרים מזומנים, בניית תכניות הבראה וניהולם.
  • מתן שירותי חשבות מלווה וביקורת פנים.
  • סיוע וייעוץ בהגשת בקשות תמיכה ודוחות ביצוע תקופתיים למשרדי הממשלה.
  • ליווי ביקורות הנערכות בעמותות מטעם משרדי הממשלה השונים.
  • ייעוץ מיסויי במגוון תחומים: מע”מ, מס הכנסה, זיכוי תרומות לפי סעיף 46 לפקודה, ביקורת ניכויים ועוד.
  • ביקורת פנים לצורך התייעלות ומניעת טעויות נגררות והונאות.

לייעוץ בנושא עמותות ניתן לפנות לרו"ח רבקי שיף, מנהלת מחלקת אלכרי"ם [email protected]