ליווי וייעוץ שוטף בכל הקשור למערך הפיננסי, החל מהנה"ח / חשבות שכר ועבודה מול רשויות המס השונות, וכלה בתכנון וניהול תקציב, הטמעת מערכות חשבונאיות בהתאם לצורך (בילינג / גביה / הנה"ח / ניהול דיווחי נוכחות),

ניהול מערך הדיווחים הכולל מול רשות החדשנות (מדע"ר בעבר),

תכנון וליווי מודלים עסקיים שונים וכיו"ב.

שירות זה שונה בהרכבו והיקפיו בין לקוח למשנהו, ומותאם לצרכי ואופי הפעילות של כל לקוח בנפרד.

התוכנות בהן מבוצעת הנהלת החשבנות:

פריורטי

ארדני

התוכנות בהן מבוצעת חשבות השכר:

עוקץ