פירמת שמידט בן צבי ושות’ מספקת שירותי ביקורת ועריכת דוחות כספיים לעצמאים, חברות, מלכ”רים, רשויות מקומיות ועוד. הביקורת נערכת בהתאם לתקני חשבונאות מקובלים ובהתאם להוראות החוק החלות על התאגיד.

השירות כולל בין היתר:

  • ביקורת דוחות כספיים שנתיים / מאוחדים בהתאם לפרסומי לשכת רואי חשבון / כללי חשבונאות מקובלים / תקנות ניירות ערך.
  • סקירת דוחות כספיים רבעוניים וחצי שנתיים.
  • עריכת דוחות שנתיים לצרכי מס הכנסה.
  • דיווחים שוטפים וייצוג מול רשויות המס וביטוח לאומי.
  • ייעוץ מס
  • ליווי עסקי שוטף

בין לקוחותינו נמנים: בית חולים וולפסון, עיריית נתניה, תאגידים פרטיים וציבוריים נוספים.

לייעוץ ויצירת קשר עם מנהל המחלקה לחץ כאן