• 02-678-1771

כלי הביקורת הקיימים בעמותה


ועדת ביקורת – כל עמותה חייבת במינוי ועדת ביקורת, גם במקרה שלעמותה אין פעילות כספית. ועדה חייבת להיות לפחות שני חברי עמותה שמונו לתפקיד זה או רו"ח חיצוני שימונה רק לתפקיד הזה, והוא מכונה "גוף מבקר" (לתפקיד זה ניתן למנות גם מי שאינו...

המשך קריאה ←