3 דרכים להפוך את הביקורת לנכס אסטרטגי עבור העמותה


  1. גיוס משאבים אפקטיבי – תשקפו לרו"ח את פעילות העמותה לפי מגזרי פעילות. דוח כספי שמחולק לתתי פעילויות נותן יותר אופציות בגיוס משאבים.
  2. איך למנוע שלילת ניהול תקין – תנו לוועדת הביקורת / לגוף המבקר את המנדט לבדוק את הפעילות השוטפת בעמותה בהתאם להוראות החוק, מה שיחסוך לעמותה התעסקות עם ביקורות של גופים רגולטוריים. יש לכם ועדת ביקורת, תשלמו לה גמול ישיבות, כדי שיבצעו את עבודתם כנדרש.
  3. שקט נפשי למנכ"ל – מבקר פנים יכול לזהות סיכונים פוטנציאליים העלולים לפגוע בעמותה, לבחון את תהליכי העבודה השונים בעמותה, ולתת ייעוץ והדרכה לצוות העמותה בנושאים משמעותיים בעמותה.