הגבלות שכר בכירים בעמותות לשנת 2024:


הגבלות שכר בכירים בעמותות לשנת 2024:

  1. נוהל שר האוצר

תחולה: עמותה הנתמכת בתמיכות 3 א' ושהתמיכה הציבורית שלה עולה על 25% מהמחזור או גבוה מ-5 מיליון.

תקרה: עלות מעביד שנתית של 697 אלפי ₪. תיקרה זו היא לפני מס שכר, אך כוללת שווי זקופות למס הכנסה: רכב, סלולארי, ריבית וכדומה.

סנקציות: עמותה שחורגת מתקרה זו תידרש להשיב למשרד התומך את סכום החריגה פי 5 או החזר כל התמיכה (הנמוך מביניהם).

לתשומת לב: שווי זקופות לא מופק בדוח עלות מתוכנת השכר, ולכן יש לזכור להוסיפו בבדיקת העלות.

 

  1. סעיף 46 מס הכנסה

תחולה: עמותה שיש לה אישור לפי סעיף 46

תקרה: שכר ברוטו חודשי בסך 42,734 ₪. על סכום זה ניתן להוסיף רכב ועלויות מעסיק.

סנקציות: עמותה שחורגת מתקרה זו ישלל ממנה אישור 46.

לתשומת לב: יש הוראות מיוחדות לבעלי תפקידים שמונו לפני 1.2.2001, להסכם קיבוצי ולגופים בעלי מחזור של מעל 50 מיליון ₪.

 

  1. "מוסד מתנדב" לפי סעיף 5 (י) לפקודת מסי העיריה ומיסי הממשלה (פיטורין), 1938

תחולה: עמותה שהגישה בקשה לעירייה להכיר בה "כמוסד מתנדב" לפי סעיף 5 (י) לפקודה, לצורך קבלת פטור חלקי בתשלומי הארנונה.

תקרה: שכר ברוטו חודשי בסך 42,734 ₪. על סכום זה ניתן להוסיף רכב ועלויות מעסיק.

סנקציות: עמותה שחורגת מתקרה זו לא תוכל לקבל פטור חלקי בתשלומי הארנונה.

לתשומת לב: יש הוראות מיוחדות לבעלי תפקידים שמונו לפני 1.2.2001.

 

  1. רשם העמותות

רשם העמותות דורש כי השכר בעמותה יהיה סביר.

שכר סביר זה נתון גמיש פתוח לדיונים. חשוב מאד שמוסדות העמותה וביניהם ועדת הביקורת ידונו בשכר הבכירים ובהעלאות שכר.

בדיקה על סבירות השכר ניתן לבצע באתר הגיידסטאר, ולבצע השוואה לעמותות אחרות בתחום פעילות זהה או בהיקף מחזור דומה.