שאלות ותשובות בענייני עמותות ומלכר"ים

מהו סעיף 46? למה אני צריך אותו?

סעיף 46 לחוק העמותות מאפשר לתורמים לעמותה להזדכות ממס על תרומתם. ועליך כעמותה מקל בגיוס כספים

לכמה שנים אני מקבל ניהול תקין?

ניהול תקין ניתן לשנתיים.

מה החיסרון בהקמת עמותה?

החיסרון המרכזי בהקמת עמותה הינו שהעמותה הינה נכס ציבורי ולא פרטי. מאחר והנכס הינו ציבורי העמותה כפופה לרגולציה גבוהה יותר מחברה.

כרטיס אשראי - עד המלחמה לא היה שייך כלל להשתמש באשראי?

היה ניתן להשתמש בכרטיס אשראי רק עבור הוצאות של קופה קטנה והכרטיס אשראי היה צריך להיות מוגבל בתקרה חודשית כמו שקופה קטנה מוגבלת. כרגע הרשם התיר לעשות שימוש רחב יותר באשראי מתוך הבנה שיש בתקופת חירום צורך לשלם הוצאות גדולות מהרגע להרגע, וקשה להיות מוגבלים בסכום או להשיג את שני מורשי החתימה כדי שיחתמו על שיק/העברה בנקאית
קישור להנחיה:
https://www.gov.il/he/pages/directive-15-10-23

האם יש עדיפות היום לכרטיס נטען יותר מכרטיס אשראי?

כרטיס נטען זה כרטיס שניתן להשתמש בו גם בתקופה רגילה ולא רק בתקופת חירום. מבחינת הרשם, אין הבדל בין כרטיס נטען לבין כרטיס המוגבל בתקרה חודשית קטנה.

חשבונית עצמית - מתי מוציאים חשבונית עצמית ומתי תלוש שכר של שכר סופרים

תלוש זה במקרה שנכנסים לתחולה של צו סיווג מבוטחים - כאשר יש חיוב תשלום ביטוח לאומי, כגון: מרצה שנותן סדרת הרצאות ולא חד פעמי
בכל מקרה צריך להוציא גם חשבונית עצמית בשביל מ"ה ומע"מ
קישור להנחיה:
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/039_142.htm

מה ההדגשים בהוצאת חשבונית עצמית

1. יש לבדוק מול תוכנת הפקת החשבוניות מה ההנחיות להפקת חשבונית עצמית.
2. החשבונית יוצאת ע"ש העמותה.
3. לסכום התשלום יש להוסיף מע"מ – עלות נוספת של העמותה- המע"מ עובר למס הכנסה ניכויים.
4. יש לבקש אישור ניכוי מס משכר סופרים בגין הניכוי מס מהתשלום

במקרה שוועדת ביקורת אינם חברי עמותה אלא רו"ח חיצוני. עדיין נדרש בנוסף מבקר פנים (כמובן בעמותה מעל 10 מל')?

כן. מבקר פנימי לא מחליף גוף מבקר (רו”ח חיצוני שממלא את תפקידי ועדת ביקורת), אלא הוא בנוסף

בשנת 2023 הייתה חריגה במחזור בעקבות גיוס כספים למלחמה, ומחזור העמותה עלה על 10 מיליון ש”ח, ובשנת 2024 המחזור צפוי להיות נמוך מ-10 מיליון ש”ח, האם במקרה כזה נדרשת העמותה למנות מבקר פנים?

במקרים בהם המחזור עלה על 10 מיליון ש”ח באופן חד פעמי, והעמותה לא צופה כי בשנים הקרובות המחזור יעלה על 10 מ’ ש”ח, אפשר לשלוח בקשה לרשם שיפטור את העמותה מחובת מינוי מבקר פנים

אשמח להסבר מה ההבדל בין העבודה של וועדת ביקורת למבקר פנים.

ההבדל העיקרי זה שוועדת ביקורת אחראית בעיקר על השוטף: בדיקת תקינות של פעולות העמותה ומוסדותיה, מעקב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והוועד, ובדיקת ענייניה הכספיים של העמותה.
ואילו המבקר הפנימי אחראי על ביקורות בנושאים ספציפיים, בהתאם לתוכנית עבודה שנבנתה על סמך סקר סיכונים שערך בעמותה.

האם חייב לשלם את הגמול בתלוש?

לא, אבל צריך אסמכתא אחרת כנגד התשלום: חשבונית של עוסק (במידה ולחבר יש עוסק משלו) או חשבונית עצמית שהעמותה מוציאה (בדומה לשכר מרצים).
במידה וכן מוציאים תלוש צריך להקפיד לא לשלם תוספות סוציאליות כמו הבראה חופשה וכדו’, כי לחברי הוועד/ ועדת ביקורת אסור לעבוד בעמותה

האם כל עמותה נתמכת חייבת להגיש?

כן. העמותות הנתמכות בפחות מ-100 אלפי ₪, לא צריכות להגיש את כל המסמכים, אלא רק דוח מקו"ש, דוח כספי והצהרה על הפעילות.
עמותות שנתמכות רק מהטוטו דרך משרד הספורט ונתמכו בפחות מ-100 אלפי ₪ והמחזור שלהם פחות ממליון ₪, פטורות מלהגיש דוח על שנת הפעילות (נכון לדוח 2022 שהוגש עד 31.1.24)