"קרן תמורה" הינה היחידה ברשות החדשנות האחראית על גביית התמלוגים.

על פי סעיף 21 לחוק החדשנות, חברה שהסתייעה במענקי רשות החדשנות מחויבת בתשלום תמלוגים בגין הכנסותיה ממוצרים המתבססים על הידע שנתמך. התמלוגים נגבים על פי כללים שנקבעו בהוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם. החזר התמלוגים מבוסס על העיקרון לפיו, במקרים של הצלחה מסחרית המדינה זכאית להחזר המענקים בתמורה להשתתפותה בסיכון. הכספים שנגבים על ידי קרן תמורה מוחזרים לתקציב קרן המחקר ובכך מגדילים את תקציב המענקים המיועד להמשך תמיכה במו"פ.

במשרדנו ניתן שירות להגשת דוחו"ת מקצועיים לקרן תמורה.

צרו איתנו קשר עוד היום.